1) Adres firmy:

XPROJEKT Michał Socha
Rzeczyca Mokra 55,
27-600 Sandomierz

NIP: 864-133-89-84
REGON 830350513

tel: 501 77 22 35
xprojekt555@gmail.com
—————————————————————————————————————-

2) Adres do reklamacji:

XPROJEKT Michał Socha
Rzeczyca Mokra 55,
27-600 Sandomierz

tel: 501 77 22 35
xprojekt555@gmail.com
—————————————————————————————————————-

3) Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć XPROJEKT stosowne oświadczenie, pisząc na adres e-mail: xprojekt555@gmail.com
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

XPROJEKT Michał Socha
Rzeczyca Mokra 55,
27-600 Sandomierz
xprojekt555@gmail.com

Ja ………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………………,

numer paragonu / faktury …………………………………,

Data zawarcia umowy to …………………,

data odbioru ………………………………….,.

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres …………………………………………….

Data ………………………………………………

Przesyłkę należy nadać na adres:

XPROJEKT Michał Socha
Rzeczyca Mokra 55,
27-600 Sandomierz

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
——————————————————————————————————————–

4) Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
–  o świadczenie usług, jeżeli XPROJEKT wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;
–  w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi XPROJEKT nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
–  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;
–  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
–  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
–  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
–  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie XPROJEKT nie ma kontroli;
–  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
–  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
——————————————————————————————————————–

5) Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Wszystkie produkty dostępne w XPROJEKT są fabrycznie lub wyprodukowane przez firmę XPROJEKT, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
——————————————————————————————————————–

6) Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
——————————————————————————————————————–