POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
https://xprojekt.eu

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej xprojekt.eu (Strona) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) jest Michał Socha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą XPROJEKT Michał Socha z siedzibą w Rzeczycy Mokrej 55, 27-600 Sandomierz, Regon: 830350513, NIP: 864-133-89-84 (Administrator).

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które korzystają ze Strony, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w wyżej wskazanej stronie internetowej i osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu (dalej łącznie jako Korzystający).
 2. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Korzystającego ze Stroną w logach systemowych Strony pojawia się informacja o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Korzystającego, z którego Korzystający lub inna osoba fizyczna łączy się ze Stroną. Administrator informuje także, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Korzystającego oraz innej osoby fizycznej korzystającej ze Strony, a także czasu połączenia wskazanych osób ze Stroną oraz inne dane dotyczące aktywności Korzystającego. Wspomniane dane są przetwarzane przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych, na co Korzystający wyraża zgodę.
 3. Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Stronie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne w celu gromadzenia danych o aktywności Korzystającego i jego zachowaniu na Stronie.
 4. Administrator wykorzystuje informacje elektroniczne (niewielkie pliki elektroniczne, tzw. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Korzystającego.
 5. W ramach funkcjonowania Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje własnych plików cookies Administratora:
  a. sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Korzystającego do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania;
  b. stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Korzystającego przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Korzystającego.
 6. W ramach Strony stosowane są następujące kategorie plików cookies:
  a. niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
  b. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  c. funkcjonalne – umożliwiające zachowanie wybranych przez Korzystającego ustawień i identyfikację zawartości koszyka Korzystającego;
  d. reklamowe – umożliwiające dostarczenie Korzystającemu treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 7. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Administratora dostępu do w/w informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług, w szczególności:
  a. utrzymania sesji Korzystającego;
  b. lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Korzystających;
  c. tworzenia statystyk;
  d. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Korzystających;
  e. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w następujących celach:
  a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, tj. Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 9. Wskazane wyżej informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Korzystających, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Korzystającego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Korzystającego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Korzystającego przeglądarki internetowej.
 10. Korzystający ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Administratora do plików cookies za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Korzystającego przeglądarki internetowej.
 11. Korzystający ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Administratora plików cookies na komputerze Korzystającego.
 12. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 13. Administrator zastrzega, że w przypadku, w którym na Stronie zamieszczany jest link prowadzący do innych, nieadministrowanych przez Administratora stron internetowych, Administrator nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Korzystającego czyni to na własną odpowiedzialność. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Korzystający udostępni im swoje dane osobowe.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.