XPROJEKT Michał Socha
Rzeczyca Mokra 55
27-600 Sandomierz
tel. 501 77 22 35
e-mail: xprojekt555@gmail.com

Odwiedź nową zakładkę - NOWOŚCIPRODUCENT SYSTEMÓW MOCOWANIA
DO OBRABIAREK CNC
Wkrótce będziemy dostępni pod nowym adresem: teowy.pl


1) Adres firmy: 

XPROJEKT Michał Socha 
Rzeczyca Mokra 55, 
27-600 Sandomierz 

NIP: 864-133-89-84 
REGON 830350513 

tel: 501 77 22 35 
xprojekt555@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Adres do reklamacji: 

XPROJEKT Michał Socha 
Rzeczyca Mokra 55, 
27-600 Sandomierz 

tel: 501 77 22 35 
xprojekt555@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Prawo odstąpienia od umowy 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć XPROJEKT stosowne oświadczenie, pisząc na adres e-mail: xprojekt555@gmail.com 
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej: 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

XPROJEKT Michał Socha 
Rzeczyca Mokra 55, 
27-600 Sandomierz 
xprojekt555@gmail.com 

Ja ...........................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 

następującej/ych rzeczy ............................................................................................., 

numer paragonu / faktury ......................................., 

Data zawarcia umowy to ....................., 

data odbioru ........................................,. 

Imię i nazwisko ..................................... 

Adres .................................................... 

Data ...................................................... 

Przesyłkę należy nadać na adres: 

XPROJEKT Michał Socha 
Rzeczyca Mokra 55, 
27-600 Sandomierz 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Brak możliwości odstąpienia od umowy 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 
-  o świadczenie usług, jeżeli XPROJEKT wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta; 
-  w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi XPROJEKT nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
-  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta; 
-  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
-  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
-  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
-  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie XPROJEKT nie ma kontroli; 
-  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
-  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad 

Wszystkie produkty dostępne w XPROJEKT są fabrycznie lub wyprodukowane przez firmę XPROJEKT, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copyright Nazwa.pl